Přeskočit navigaci

Obuvník scénické a krojové obuvi

Charakteristika

Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Činnosti

  • Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi.
  • Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
  • Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání, stříhání/. Označování a kontrola dílů.
  • Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
  • Péče o nástroje, nářadí a stroje a jejich běžná údržba.
  • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů, nářadí a strojů.
  • Samostatné navrhování modelů obuvi.
  • Spolupráce s výtvarníkem.
  • Studium výtvarného návrhu.
  • Úprava fazon a kopyt.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.