Přeskočit navigaci

Krejčí scénických kostýmů a krojů

Charakteristika

Krejčí scénických kostýmů a krojů zhotovuje podle výtvarných návrhů scénické kostýmy a oděvních součásti z textilních a jiných materiálů pro divadelní, filmovou a televizní tvorbu a který zhotovuje různé typy národních krojů a historické i současné uniformy.

Činnosti

 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Braní míry, tvorba střihů podle naměřených hodnot, stanovení spotřeby materiálů.
 • Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu kostýmů a krojů.
 • Kontrola správného chodu strojů.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Přenesení střihu na materiál, stříhání, či jiné oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání/.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů a strojů.
 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Zkoušení rozpracovaných kostýmů a jejich přizpůsobování postavě herce a výtvarným a technickým požadavkům výtvarníka a režiséra.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.