Přeskočit navigaci

Výrobce kovové bižuterie

Charakteristika

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Činnosti

  • Evidence vykonané práce.
  • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.
  • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
  • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
  • Příprava práce pro výrobní operace.
  • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě kovové bižuterie.
  • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 25 842 00
72239 - Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 25 633 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání