Přeskočit navigaci

Výrobce skleněné bižuterie

Charakteristika

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Činnosti

 • Balení a expedice výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Lepení broušených figurek.
 • Mytí v chemických a vodných roztocích.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů skleněné bižuterie.
 • Obsluha zařízení a strojů na výrobu a zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, skleněných výrobků, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě skleněné bižuterie.
 • Ruční operace při výrobě polotovarů - tmelení, pokládání, rovnání apod.
 • Ruční počítání polotovarů a výrobků.
 • Třídění skleněných bižuterních kamenů.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7315 - Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob 18 317 00
73154 - Výrobci bižuterie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání