Přeskočit navigaci

Brusič a rytec drahých kamenů

Charakteristika

Brusič a rytec drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické a uměleckořemeslné zpracování podle výtvarných návrhů a vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Činnosti

  • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů, technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
  • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.
  • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
  • Rozlišování brusných a leštících hmot, jejich používání podle tvrdosti broušeného materiálu.
  • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů.
  • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
  • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání