Přeskočit navigaci

Výrobce loutek

Charakteristika

Výrobce loutek podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky a scénické dekorace pro loutkové divadlo a film.

Činnosti

  • Anatomické vyvažování loutek větších rozměrů.
  • Broušení a údržba nástrojů.
  • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků včetně dekorace, kašírování a malování.
  • Obsluha a seřizování strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
  • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce loutek a dekorací.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
  • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
  • Výroba vodícího a vnitřního mechanismu loutky.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání