Přeskočit navigaci

Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy zajišťuje realizaci koncepcí na úseku rozvoje územní veřejné správy.

Činnosti

  • Organizace a koordinace součinnosti krajů a obcí při realizaci legislativních opatření při výkonu státní správy v přenesené působnosti a poskytování potřebné metodické pomoci.
  • Organizace pravidelného kontaktu představitelů státní správy s představiteli územních samosprávných celků a jejich úřadů.
  • Podíl na tvorbě koncepce rozvoje územní veřejné zprávy.
  • Stanovování forem spolupráce mezi územními pracovišti ústředních státních orgánů, krajskými úřady a úřady obcí.
  • Vyhodnocování spolupráce na úrovni výkonu územní veřejné správy, navrhování opatření příslušným resortům a vládě, spolupráce při přípravě materiálů pro jednání vlády.
  • Výkon koncepčních, metodických, koordinačních a obdobných činností ve vztahu k výkonu a zajišťování výkonu veřejné správy v území.
  • Zajištění všeobecné celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územní veřejné správy a současně všeobecnou celostátní koordinaci a metodické usměrňování výkonu státní správy v území včetně hmotně technické (dislokační) problematiky.
  • Zajišťování všeobecné celostátní koordinace a metodického usměrňování orgánů územní veřejné správy.
  • Zajišťování všeobecné celostátní koordinace a metodického usměrňování výkonu státní správy v území.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.