Přeskočit navigaci

Pokladní

Charakteristika

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Činnosti

  • Inventarizace zásob
  • Práce na pokladních systémech.
  • Příjímání a vydávání peněz, zajišťování bezhotovostních plateb a vyhotovování pokladních dokladů.
  • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
  • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
  • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
  • Vyúčtování tžeb na pokladně

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5230 - Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 16 192 19 392
52301 - Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních 17 794 00
52303 - Pokladníci v prodejnách 14 997 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání