Přeskočit navigaci

Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ v těžbě

Charakteristika

Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ (elektrických zařízení) v těžbě řídí a organizuje práce při montáži, provozu a údržbě elektrických zařízení a strojů v povrchové těžbě surovin.

Činnosti

  • Diagnostikování poruch elektrických zařízení.
  • Hodnocení pracovní výkonnosti a zpracování podkladů pro odměňování pracovníků.
  • Kontrola dodržování technologických a bezpečnostních předpisů.
  • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
  • Ověřování odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
  • Řízení prací při montáží, provozu a údržbě elektro zařízení.
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 32 945 26 198
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 307 00
31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.