Přeskočit navigaci

Poradce systému managementu ochrany životního prostředí

Charakteristika

Poradce systému managementu ochrany životního prostředí poskytuje služby organizacím a individuálním osobám v oblasti ochrany složek životního prostředí.

Činnosti

 • Identifikace, analýza problému z oblasti životního prostředí, návrh řešení.
 • Komunikace s vnitropodnikovými útvary na základě pověření podnikovým ekologem nebo vedením organizace.
 • Metodické vedení činností vyplývajících z přijatých opatření na ochranu životního prostředí.
 • Návrh systému kontroly plnění povinností vnitropodnikových útvarů v oblasti životního prostředí.
 • Plánování postupu a koordinace činností, sledování a vyhodnocování postupu projektu.
 • Poskytování odborných a utříděných informací, školení a výcviku.
 • Příprava podkladů pro komunikaci s externími subjekty.
 • Spolupráce na aktivitách zajišťujících funkčnost systému řízení organizace.
 • Spolupráce na minimalizaci škod na životním prostředí z provozní činnosti.
 • Spolupráce na realizaci koncepce ochrany životního prostředí v organizaci.
 • Spolupráce na zavedení a udržování softwaru pro legislativní evidenci v oblasti životního prostředí.
 • Vedení klienta k dosažení optimálního výsledku poradenského projektu.
 • Vedení projektových týmů.
 • Zprostředkování kontaktů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21430 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.