Přeskočit navigaci

Poradce systému managementu kvality

Charakteristika

Poradce systému managementu kvality poskytuje poradenské služby v oblasti kvality a asistuje při procesech řízení u klientů s manažerskou odpovědností.

Činnosti

 • Analýza procesních problémů.
 • Analýza systému řízení organizace a návrh jeho změn.
 • Identifikace možností pro využití nejlepších praktických zkušeností (Best Practices).
 • Návrh programu zlepšování.
 • Plánování, organizování, koordinace činností v projektu.
 • Poskytování odborných a utříděných informací managementu a vedení projektu.
 • Sledování a vyhodnocování postupu projektu.
 • Spolupráce při zavádění nejlepších praktických zkušeností.
 • Strategické a operativní poradenství pro management organizace.
 • Školení k internímu auditu.
 • Školení k reportingu.
 • Školení k vedení projektové dokumentace.
 • Trénink, školení a výcvik managementu na všech úrovních s cílem udržení a zdokonalování systému kvality v podniku.
 • Vedení klienta k dosažení optimálního výsledku poradenského projektu.
 • Vedení projektových týmů.
 • Zprostředkování kontaktů na vývojová pracoviště a organizace zabývající se relevantními odbornými tématy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21412 - Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 40 823 35 340

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.