Přeskočit navigaci

Poradce managementu všeobecný

Charakteristika

Poradce managementu všeobecný poskytuje poradenské služby v oblasti managementu a asistuje při procesech řízení u klientů s manažerskou odpovědností.

Činnosti

 • Analýza procesních problémů.
 • Analýza systému řízení organizace a návrh jeho změn.
 • Identifikace možností pro využití nejlepších praktických zkušeností (Best Practices).
 • Návrh programu zlepšování systému managementu.
 • Plánování, organizování, koordinace činností v projektu.
 • Poskytování odborných a utříděných informací managementu a vedení projektu.
 • Sledování a vyhodnocování postupu projektu.
 • Spolupráce při zavádění nejlepších praktických zkušeností.
 • Strategické a operativní poradenství pro management organizace.
 • Školení k internímu auditu.
 • Školení k reportingu.
 • Školení k vedení projektové dokumentace.
 • Vedení klienta k dosažení optimálního výsledku poradenského projektu.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení tréninků, školení a výcviků managementu na všech úrovních za účelem udržení a zdokonalování systému řízení v podniku.
 • Zprostředkování kontaktů na vývojová pracoviště a organizace zabývající se relevantními odbornými tématy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24224 - Specialisté podpory podnikání 33 675 28 667

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání