Přeskočit navigaci

Poradce managementu

Charakteristika

Poradce managementu poskytuje své služby výrobním i nevýrobním organizacím v oblastech managementu.

Činnosti

  • Analýza situace a předmětu řešení u zákazníka.
  • Řízení poradenského projektu.
  • Uskutečňování smluvního vztahu se zákazníkem.
  • Zpracování plánu projektu či návrhu řešení s harmonogramem a požadovanými zdroji.
  • Zpracování výsledků z projektu a jejich předání zákazníkovi.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání