Přeskočit navigaci

Průmyslový knihař

Charakteristika

Průmyslový knihař samostatně a kompetentně vykonává všechny knihařské a dokončovací činnosti s použitím strojů a nástrojů.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.
  • Knihařská výroba a dokončovací zpracování tiskovin, např. časopisů, brožur nebo brožovaných či vázaných knih.
  • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
  • Kontrola pracovních materiálů a stanovení plánů práce.
  • Seřizování a obsluha strojů, např. řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích a vázacích strojů nebo výrobních linek.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání