Přeskočit navigaci

Statistik referent

Charakteristika

Statistik referent vykonává práce souvisejících se sběrem, zpracováním a logickými kontrolami statistických údajů, jednodušší, dílčí statistické práce vč. základních metodických a analytických výstupů, které jsou organickou součástí širších statistických procesů.

Činnosti

  • Kontrola správnosti a úplnosti statistických údajů.
  • Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých statistických zjišťování.
  • Pořizování a vedení statistických údajů a evidencí.
  • Příprava a zpracování podkladů pro tvorbu technických projektů jednotlivých statistických zjišťování.
  • Příprava podkladů a odborné zpracování dílčích částí statistických analýz.
  • Zpracování a vedení statistických evidencí, zpracování statistických výkazů.
  • Zpracování dílčích rozborů a statistických šetření.
  • Zpracování standardních výstupů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43121 - Úředníci v oblasti statistiky 28 776 24 755

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání