Přeskočit navigaci

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy

Charakteristika

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy zpracovává vývojové koncepce, metodiku a normotvornou činnost v oblasti silniční dopravy na úrovni orgánu státní správy nebo na úrovni kraje.

Činnosti

  • Aplikace mezinárodních dokumentů do vnitrostátního právního řádu v silniční dopravě.
  • Tvorba koncepce dopravních systémů a dopravní obslužnosti kraje.
  • Tvorba koncepce výhledového rozvoje sítě veřejné hromadné dopravy na území kraje.
  • Tvorba koncepcí integrovaných systémů v kraji.
  • Zadávání projektů řešení výzkumu a vývoje v silniční dopravě.
  • Zpracování koncepce výkonu státní správy v oblasti silniční dopravy na území ČR.
  • Zpracování věcných záměrů při tvorbě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti silniční dopravy s celostátní platností.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.