Přeskočit navigaci

Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě

Charakteristika

Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě zajišťuje výkon státní správy v oblasti taxislužby.

Činnosti

  • Evidence vozidel taxislužby.
  • Metodika pro kontrolu provozovatelů taxislužby.
  • Na ústředním orgánu odborná stanoviska v odvolacím řízení proti rozhodnutím Dopravních úřadů.
  • Ověřování dobré pověsti, finanční a odborné způsobilosti provozovatelů taxislužby.
  • Řízení o uložení sankce provozovatelům taxislužby v souvislosti s porušením právních předpisů.
  • Řízení o vydání průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby.
  • Výkon státního odborného dozoru v taxislužbě.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.