Přeskočit navigaci

Klinický perfuziolog

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický perfuziolog samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v souvislosti s řízením mimotělního oběhu.

Činnosti

 • Aplikace krevních derivátů na základě indikace.
 • Aplikace léčivých přípravků do mimotělního oběhu, aplikace krevní hyperkalemické kardioplegie do kořene aorty případně cíleně do koronárních arterií v součinnosti s lékařem-operatérem a v souladu s průběhem operačního výkonu na základě indikace.
 • Kontrola dostatečné antikoagulace krve před a během mimotělního oběhu na základě indikace.
 • Obsluha autotransfuzních systémů, provádění hemofiltrace a modifikované hemofiltrace při mimotělním oběhu, případně hemodiafiltrace na základě indikace.
 • Obsluha systémů podpory selhávajícího oběhu (například kontrapulzace, univentrikulární a biventrikulární mechanické srdeční podpory).
 • Plnění okruhu pro mimotělní oběh náhradními roztoky, krevními deriváty a léčivými přípravky a jeho odvzdušňování na základě indikace.
 • Řízení mimotělního oběhu při operacích na otevřeném srdci na základě indikace.
 • Řízení podpůrného mimotělního oběhu a ohřívání při akcidentální hypotermii v rámci resuscitace oběhu, obsluha systémů mimotělního oběhu při operačních výkonech a dalších léčebných úkonech, které mimotělní oběh vyžadují.
 • Technické zabezpečování izolované hypertermické perfuze končetin cytostatiky na základě indikace.
 • Technické zabezpečování podpůrné cirkulace při srdečním selhání nebo podpůrného mimotělního oběhu s membránovou oxygenací (ECMO) při selhání srdce a plic.
 • Vybírání vhodného typu oxygenátoru krve a velikosti kanyl pro vypočtený minutový průtok krve na základě indikace.
 • Zabezpečování řízené hemodiluce, systémové perfuze a výměny krevních plynů, řízení tělesné teploty, včetně hypotermie, činnosti související s úpravou vnitřního prostředí pacienta a jeho krevního tlaku na základě indikace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání