Přeskočit navigaci

Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu

Charakteristika

Odborný pracovník pro mezinárodní osobní silniční dopravu zajišťuje agendu v relacích s vybranými státy včetně správního řízení a výkonu státního odborného dozoru.

Činnosti

  • Konzultace a poradenská činnost v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravě.
  • Příprava podkladů na pravidelná bilaterální jednání smíšených komisí o silniční dopravě.
  • Vedení agendy mezinárodní silniční dopravy v relacích s vybranými státy.
  • Vedení správního řízení ve věcech mezinárodní silniční osobní dopravy.
  • Vydávání licencí pro tuzemské i zahraniční dopravce provozu mezinárodních autobusových linek.
  • Vykonávání státního odborného dozoru na úseku mezinárodní linkové osobní dopravy a vrchní státní odborný dozor v mezinárodní příležitostné a kyvadlové dopravě.
  • Vyměřování a vybírání správních poplatků za úkony spojené s vydáváním licencí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.