Přeskočit navigaci

Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu

Charakteristika

Odborný pracovník pro mezinárodní osobní silniční dopravu zajišťuje agendu v relacích s vybranými státy včetně správního řízení a výkonu státního odborného dozoru.

Činnosti

  • Konzultace a poradenská činnost v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravě.
  • Příprava podkladů na pravidelná bilaterální jednání smíšených komisí o silniční dopravě.
  • Vedení agendy mezinárodní silniční dopravy v relacích s vybranými státy.
  • Vedení správního řízení ve věcech mezinárodní silniční osobní dopravy.
  • Vydávání licencí pro tuzemské i zahraniční dopravce provozu mezinárodních autobusových linek.
  • Vykonávání státního odborného dozoru na úseku mezinárodní linkové osobní dopravy a vrchní státní odborný dozor v mezinárodní příležitostné a kyvadlové dopravě.
  • Vyměřování a vybírání správních poplatků za úkony spojené s vydáváním licencí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.