Přeskočit navigaci

Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům

Charakteristika

Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům zajišťuje vstupní povolení tuzemským i zahraničním dopravcům včetně vyměřování správních poplatků.

Činnosti

  • Koordinuje provoz mezinárodní silniční dopravy s celními orgány, zastupitelskými úřady, orgány ochrany životního prostředí a dalšími orgány státní správy.
  • Podílí se na zajišťování úkolů plynoucích z dvoustranných a mnohostranných dohod o silniční nákladní dopravě.
  • Přidělování vstupních povolení pro zahraniční dopravce a vstupní povolení českým dopravcům.
  • Vyměřování správních poplatků za tuto činnost.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.