Přeskočit navigaci

Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů

Charakteristika

Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů řídí problematiku školení v oblasti mezinárodních dohod ADR a ATP.

Činnosti

  • Organizace a výkon dozoru nad tímto školením a zkouškami formou přímé účasti.
  • Ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí.
  • Řízení školení bezpečnostních poradců pro silniční přepravu nebezpečných věcí
  • Schvalování zvláštního školení řidičů přepravujících nebezpečné věci.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.