Přeskočit navigaci

Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě

Charakteristika

Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě provádí vrchní státní dozor ve všech věcech silniční nákladní dopravy podle zákona o silniční dopravě.

Činnosti

  • Dohled nad dopravci, kteří provozují nákladní dopravu podle koncesní listiny nebo povolení.
  • Dohled nad silniční nákladní dopravou ve smyslu zákona zajišťovaný Dopravními úřady v ČR a výkon státního dozoru prováděný Krajskými úřady.
  • Ověřování finanční způsobilosti dopravců vnitrostátní i mezinárodní silniční dopravy.
  • Provádění prověrek dobré pověsti dopravců.
  • Udělování koncesí k provozování silniční nákladní dopravy.
  • Vedení registru dopravců.
  • Vydávání eurolicencí a osvědčení řidiče.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.