Přeskočit navigaci

Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů

Charakteristika

Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů provádí systémové analýzy elektronické podpory evidence řidičů prostřednictvím informačních systémů (Centrální registr řidičů a Centrální statistika) a požadavků uživatelů pro zabezpečení provozu informačních systémů v oblasti evidence řidičů a řidičských průkazů v souladu s nově vydávanými právními předpisy.

Činnosti

  • Metodika a lektorská činnost pro zpracovatele dat v oblasti agend řidičů.
  • Systémové analýzy elektronické podpory evidence řidičů prostřednictvím informačních systémů (Centrální registr řidičů a Centrální statistika) a požadavků uživatelů pro zabezpečení provozu informačních systémů v oblasti evidence řidičů a řidičských průkazů v souladu s nově vydávanými právními předpisy.
  • Tvorba uživatelských příruček a informačních materiálů pro uživatele dopravně správních evidencí.
  • Zavádění programů v oblasti výkonu agend řidičů včetně testování před jejich instalací pro obecní úřady s rozšířenou působností a krajské úřady.
  • Zpracování celostátní statistiky a výkazů o činnosti krajských úřadů na úseku agend řidičů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.