Přeskočit navigaci

Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Charakteristika

Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí výkon činností ústředního orgánu státní správy ve věcech autoškol, řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zkušebních komisařů.

Činnosti

  • Kontrola a metodika ve vztahu ke krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve výše uvedených činnostech.
  • Provádění zkoušek zkušebních komisařů.
  • Samostatné rozhodování v oblasti správního řízení, při odvolacím řízení v agendě provozování autoškol, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a ve věcech zkušebních komisařů.
  • Výkon činností ústředního orgánu státní správy ve věcech autoškol, řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů.
  • Výkon činností ústředního orgánu státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zkušebních komisařů.
  • Výkon vrchního státního dozoru nad výkonem státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a nad činností zkušebních komisařů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.