Přeskočit navigaci

Odborný pracovník centrálního registru vozidel

Charakteristika

Odborný pracovník centrálního registru vozidel, STK, SME, ZS a TP zajišťuje vlastní vedení agendy registrace vozidel a dalších úkonů s tím spojených, včetně metodické a koordinační činnosti na nižší správní orgány a ostatní orgány státní správy.

Činnosti

  • Expertní posouzení případů týkajících se registru vozidel a úkonů v registru vozidel prováděných, které jsou řešeny podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona o notářích a jejich činnosti.
  • Přidělování a vedení přehledu o ministerstvem přidělených zvláštních registračních značkách pro zkušební účely.
  • Vedení centrálního registru silničních vozidel včetně všech jeho oddělených částí, spolu se zajišťováním všech forem výběrů, statistických výstupů a výdejů údajů z informačních systémů dopravně správních evidencí všem oprávněným subjektům a vedení databáze schválených typů vozidel.
  • Vedení registru diplomatických vozidel, registru historických vozidel a sportovních vozidel, včetně metodické podpory vybraným úřadům, která tato vozidla registrují.
  • Vedení registru provedených technických prohlídek, technických a evidenčních kontrol.
  • Vedení registru stanic měření emisí, včetně kontrolních mechaniků SME.
  • Vedení registru stanic technické kontroly, včetně vedení registru kontrolních techniků.
  • Vedení registru zkušebních stanic.
  • Zpracování expertních analýz a stanovisek v oblasti registru vozidel a úkonů v registru vozidel prováděných pro potřeby ostatních orgánů státní správy (např. MZV, MV, Policejního prezidia, MO, MF, Soudů, Vojenské policie a BIS).

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.