Přeskočit navigaci

Referent konzulární služby

Charakteristika

Referent konzulární služby provádí veškeré administrativní činnosti spojené s konzulární a vízovou agendou na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů ČR.

Činnosti

  • Provádí poradenskou činnost právnickým a fyzickým osobám v případě jednoduchých konzulárních záležitostí.
  • Připravuje podklady pro řešení matričních záležitostí, případů pomoci v nouzi občanům ČR (například ztráta dokladů a finančních prostředků).
  • Vede příslušnou dokumentaci a evidenci.
  • Vykonává ověřovací agendu.
  • Vystavuje náhradní cestovní doklady, případně další doklady včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.
  • Zajišťuje administrativní zpracování pasové, vízové a poplatkové agendy.
  • Zpracovává dílčí konzulární informace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44192 - Úředníci zahraničních vztahů 00 35 909

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání