Přeskočit navigaci

Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel

Charakteristika

Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel zajišťuje dozor nad činností nižších správních orgánů, činností STK a SME.

Činnosti

  • Provádí kontrolní činnost v oblasti schvalování technické způsobilosti u držitelů typového schválení a u zkušebních stanic.
  • Výkon státního odborného dozoru nad činností STK a SME.
  • Výkon státního odborného dozoru v oblasti schvalování jednotlivě dovezených, vyrobených nebo přestavěných vozidel.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.