Přeskočit navigaci

Odborný referent konzulární služby

Charakteristika

Odborný referent konzulární služby provádí veškeré odborné administrativní činnosti spojené s konzulární a vízovou agendou na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů ČR.

Činnosti

  • Posuzuje žádosti o udělení českých víz a rozhoduje o jejich udělení.
  • Samostatně rozhoduje o běžných případech poskytování pomoci českým občanům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi (například ztráta dokladů či finančních prostředků).
  • Vede příslušnou dokumentaci a evidenci.
  • Vykonává ověřovací agendu.
  • Vyřizuje matriční záležitosti a případy zjišťování státního občanství ČR.
  • Zabezpečuje vztahy ČR s jiným státem nebo skupinou států v konzulární oblasti.
  • Zajišťuje agendu vydávání cestovních dokladů.
  • Zajišťuje poradenskou, konzultační a informační činnost na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů v zahraničí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33436 - Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb 00 27 270

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.