Přeskočit navigaci

Odborný referent konzulárních vztahů

Charakteristika

Odborný referent konzulárních vztahů provádí veškeré odborné administrativní činnosti spojené s konzulární a vízovou agendou v sekci konzulární MZV.

Činnosti

  • Napomáhá při řešení případů pomoci v nouzi občanům ČR a vyřizování konzulárních záležitostí ve spolupráci se zastupitelskými úřady a příslušnými úřady a institucemi.
  • Posuzuje žádosti a vydává povolení k pobytu členům personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným MZV a uděluje výjezdní příkaz.
  • Provádí poradenskou a konzultační činnost ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám v případě konzulárních záležitostí.
  • Vede příslušnou dokumentaci a evidenci.
  • Vydává a eviduje diplomatické a služební pasy ČR a zajišťuje udělení víz u cizích ZÚ pro držitele těchto pasů k pracovním cestám do zahraničí.
  • Vykonává ověřovací agendu.
  • Zajišťuje odborné administrativní zpracování pasové a vízové agendy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33436 - Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb 00 27 270

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.