Přeskočit navigaci

Odborný referent konzulárních vztahů a služby

Charakteristika

Odborný referent konzulárních vztahů provádí veškeré odborné administrativní činnosti spojené s konzulární a vízovou agendou v sekci konzulární MZV a na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů ČR.

Činnosti

  • Provádí poradenskou a konzultační činnost ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám v případě konzulárních záležitostí.
  • Samostatně rozhoduje o běžných případech poskytování pomoci českým občanům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi (například ztráta dokladů či finančních prostředků) ve spolupráci s příslušnými úřady a institucemi.
  • Systematicky vyhodnocuje a odborně zpracovává informace o jiném státě a skupině států v konzulární a vízové oblasti.
  • Vykonává ověřovací agendu.
  • Zajišťuje odborné administrativní zpracování agendy cestovních dokladů a dalších úředních dokladů, včetně jejich změn.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.