Přeskočit navigaci

Psychiatrická sestra

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Psychiatrická sestra poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty s duševní poruchou a mentálně retardovanými.

Činnosti

  • Koordinace spolupráce mezi lůžkovým zařízením a terénními službami.
  • Krizová intervence a psychologická pomoc rodině pod odborným dohledem lékaře nebo klinického psychologa.
  • Práce s osobami určenými pacientem.
  • Samostatné provádění poradenské činnosti v oblasti prevence poruch duševního zdraví a v oblasti resocializace.
  • Sledování chování pacientů z hlediska včasného zachycení nastupující krize.
  • Vytváření podmínek pro návrat pacientů do vlastního sociálního prostředí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání