Přeskočit navigaci

Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy

Charakteristika

Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy připravuje podklady pro vedení správního řízení v oblasti vnitrostátní i mezinárodní silniční osobní dopravy a zpracovává ucelenou agendu souborů, licencí a povolení pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy.

Činnosti

  • Kompletace stanovisek dopravních úřadů k vydání licencí a povolení pro zahraniční dopravce a žádosti českých dopravců o povolení od cizích států.
  • Příprava souborů podkladů pro vedení správního řízení v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy, kontrola jejich náležitosti z věcného hlediska a příprava návrhů na jejich doplnění.
  • Revize jízdních řádů schválených Ministerstvem dopravy a jejich předávání do celostátního informačního systému o jízdních řádech.
  • Vedení ucelené odborné agendy souborů licencí a povolení pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy a evidenci všech linek vedoucích přes území ČR.
  • Vydávání stanovisek při rozdělování kontingentu jednorázových a kyvadlových vstupních povolení do vybraných zemí.
  • Vyměřování správních poplatků za vydání, změnu a odejmutí licencí a povolení v oblasti mezinárodní osobní linkové dopravy.
  • Zajišťování tisku a výměny jednorázových a kyvadlových vstupních povolení mezi ČR a vybranými státy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44194 - Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 26 505

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.