Přeskočit navigaci

Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy

Charakteristika

Pracovník silniční nákladní dopravy samostatně připravuje soubory podkladů pro vedení správního řízení včetně zajištění tiskovin a osvědčení nezbytných pro provozování silniční nákladní dopravy.

Činnosti

  • Příprava souborů podkladů pro vedení správního řízení v oblasti silniční dopravy, kontrola jejich náležitosti z věcného hlediska a příprava návrhů na jejich doplnění.
  • Vydávání pokynů při rozdělování kontingentu vstupních povolení do vybraných zemí.
  • Vyměřování správních poplatků za vydání povolení pro vnitrostátní přepravu prováděnou dopravci nerezidenty na území ČR.
  • Zajišťován tisku a výměny vstupních povolení mezi ČR a vybranými státy.
  • Zajišťování tisku a distribuce eurolicencí a zpracování statistik o počtu vydaných eurolicencí.
  • Zajišťování tisku osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44194 - Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 26 505

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.