Přeskočit navigaci

Referent silniční dopravy

Charakteristika

Referent silniční dopravy připravuje soubory podkladů pro vedení správního řízení včetně samostatného vyměřování správních poplatků v oblasti silniční nákladní dopravy a připravuje podklady pro vedení správního řízení v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy a zpracovává ucelenou agendu souborů licencí a povolení pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy. Provádí dílčí kontrolní činnosti v provozu MHD.

Činnosti

 • Kompletace stanovisek dopravních úřadů k vydání licencí a povolení pro zahraniční dopravce a žádosti českých dopravců o povolení od cizích států.
 • Příprava souborů podkladů pro vedení správního řízení v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy, kontrola jejich náležitosti z věcného hlediska a příprava návrhů na jejich doplnění.
 • Příprava souborů podkladů pro vedení správního řízení v oblasti silniční dopravy, kontrola jejich náležitosti z věcného hlediska a příprava návrhů na jejich doplnění.
 • Vedení ucelené odborné agendy souborů (databáze) licencí a povolení pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy a evidenci všech linek vedoucích přes území ČR.
 • Vydávání pokynů při rozdělování kontingentu vstupních povolení do vybraných zemí.
 • Vydávání stanovisek při rozdělování kontingentu jednorázových a kyvadlových vstupních povolení do vybraných zemí.
 • Vyměřování správních poplatků za vydání povolení pro vnitrostátní přepravu prováděnou dopravci nerezidenty na území ČR.
 • Zajišťován tisku a výměny vstupních povolení mezi ČR a vybranými státy.
 • Zajišťování tisku a distribuce eurolicencí a zpracování statistik o počtu vydaných eurolicencí.
 • Zajišťování tisku a výměny jednorázových a kyvadlových vstupních povolení mezi ČR a vybranými státy.
 • Zajišťování tisku osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání