Přeskočit navigaci

Referent specialista konzulární služby

Charakteristika

Referent specialista konzulární služby zajišťuje konzulární činnost na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.

Činnosti

  • Plní funkce vyplývající z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, z konzulárních a jiných smluv sjednaných mezi ČR a přijímacím státem.
  • Pomáhá českým občanům v nouzi při řešení jejich konzulárních případů (zajišťuje kontakty s příslušnými institucemi, zabezpečuje repatriaci zraněných či zemřelých).
  • Pravidelně zveřejňuje konzulární a vízové informace na webových stránkách daného ZÚ.
  • Vede příslušnou dokumentaci a evidenci.
  • Vyhodnocuje politické aspekty konzulární politiky státu, podílí se na provádění dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv týkajících se konzulární a vízové oblasti.
  • Zajišťuje konzulární činnost v určeném konzulárním obvodu (zejména v pasové, vízové, matriční, legalizační, státoobčanské, dědické a trestní oblasti).
  • Zajišťuje náležitosti související s účastí českých občanů pobývajících v zahraničí na volbách do zastupitelských orgánů ČR.
  • Zajišťuje poradenskou, konzultační a informační činnost v zahraničí v konzulární a vízové oblasti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.