Přeskočit navigaci

Odborný lékař v dětské gynekologii

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný lékař v dětské gynekologii poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v oboru dětská gynekologie.

Činnosti

  • Preventivní, diagnostická a léčebná péče ve specializovaném oboru dětská gynekologie.
  • Provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.
  • Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v oboru dětská gynekologie.
  • Výchova a další vzdělávání specialistů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2212 - Lékaři specialisté 44 102 63 303
22123 - Lékaři v gynekologii a porodnictví 00 66 868

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.