Přeskočit navigaci

Referent specialista konzulárních vztahů a služby

Charakteristika

Referent specialista konzulárních vztahů a služby koordinuje výkon státní správy v oblasti konzulárních vztahů České republiky k ostatním státům a zajišťuje činnosti spojené s konzulární agendou.

Činnosti

  • Formuluje koncepci konzulární a vízové politiky ČR a metodicky zajišťuje její provádění.
  • Koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání konzulárních úmluv a jiných mezinárodních smluv v konzulární a vízové oblasti a zajišťuje jejich provádění.
  • Posuzuje nejsložitější zákonné úpravy, týkající se konzulární a vízové oblasti, s nejširšími dopady na právní poměry ČR v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo zajišťuje komplexní koordinaci stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
  • Připravuje návrhy interních norem v konzulární oblasti a podílí se na komplexním posuzování nových právních předpisů v připomínkovém řízení včetně zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
  • Zabezpečuje analytickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru konzulární služby (zejména problematika vízová, pasová, matriční, státoobčanská, dědická, právní pomoci, trestní, legalizační, teritoriálně konzulární, honorárních konzulátů).
  • Zajišťuje aplikaci předpisů EU/Schengen, týkajících se konzulárních činností a podílí se na vypracování pozic ČR v rámci EU k otázkám týkajícím se konzulární a vízové oblasti.
  • Zajišťuje ochranu zájmů českých občanů v zahraničí a podílí se na zajišťování jejich právního zastoupení před soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.
  • Zpracovává problematiku konzulárních vztahů s jednotlivými státy a napomáhá cizím zastupitelským úřadům při řešení konzulárních záležitostí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.