Přeskočit navigaci

Audiologická sestra

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Audiologická sestra poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v audiologii.

Činnosti

  • Edukace pacientů v používání sluchových pomůcek, sluchových protéz a sluchadel.
  • Evidence a kontrola servisu a údržby audiometrických zdravotnických přístrojů.
  • Poskytování rad v oblasti prevence vzniku sluchových poruch především s ohledem na vliv hluku na sluch.
  • Provádění orientačního vyšetření sluchu šepotem, hlasitou řečí i pomocí ladiček.
  • Provádění specializovaných diagnostických postupů sluchu včetně objektivních metod vyšetření sluchu, provádění přístrojového vyšetření vestibulárního ústrojí.
  • Sledování a hodnocení aktuálního stavu pacienta se sluchovou vadou nebo sluchovou poruchou z hlediska objektivnosti vyšetření.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání