Přeskočit navigaci

Kontrolní technik mobilních jednotek

Charakteristika

Kontrolní technik mobilních jednotek provádí kontrolní činnost přímo na dálnicích a silnicích vyplývající z mezinárodních dohod o práci osádek v silniční dopravě (AETR) a přepravě nebezpečných věcí (ADR) a další náležitosti podle obecně právní úpravy dané zákonem o silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Kontrola přepravy nebezpečných věcí vymezených mezinárodní smlouvou včetně způsobu použití vozidla, povinné výbavy a školení řidiče a dalších zákonných náležitostí.
  • Kontrola způsobu vedení záznamu o době řízení vozidla, vedení bezpečnostních přestávek a době odpočinku a záznamu provozu vozidla.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.