Přeskočit navigaci

Referent provozu silničních vozidel

Charakteristika

Referent provozu silničních vozidel provádí kontrolní činnost přímo na dálnicích a silnicích vyplývající z mezinárodních dohod o práci osádek v silniční dopravě (AETR) a přepravě nebezpečných věcí (ADR) a další náležitosti podle obecně právní úpravy dané zákonem o silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Kontrola přepravy nebezpečných věcí vymezených mezinárodní smlouvou včetně způsobu použití vozidla, povinné výbavy a školení řidiče a dalších zákonných náležitostí.
  • Kontrola způsobu vedení záznamu o době řízení vozidla, vedení bezpečnostních přestávek a době odpočinku a záznamu provozu vozidla.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.