Přeskočit navigaci

Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu

Charakteristika

Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu provádí komplexní analýzy finančního trhu a ochrany spotřebitele na finančním trhu v ČR i v mezinárodním kontextu.

Činnosti

 • Provádění komplexní analytické a koncepční činnosti v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu včetně jednotného trhu EU a zahraničních finančních trhů.
 • Spolupráce se státními orgány, profesními asociacemi a účastníky finančního trhu na tvorbě a rozvoji datové základny analýz finančního trhu.
 • Systémová koordinace analýz finančního trhu celostátně i ve vztahu k mezinárodním finančním institucím.
 • Tvorba koncepce politiky finančního trhu a provádění jeho analýzy.
 • Tvorba návrhů tezí pro rozvoj finančního trhu jako základu pro úpravy právních předpisů v oblasti finančního trhu (bankovnictví, kapitálový trh, pojišťovnictví, stavební spoření, penzijní připojištění).
 • Tvorba politik a koncepcí rozvoje finančního trhu, včetně finanční stability a ochrany spotřebitele a jeho sbližování s mezinárodními normami.
 • Vyhodnocování vývoje světového finančního trhu včetně vlivu světové globalizace na domácí finanční trh.
 • Zpracování analýz a vyhodnocování vývoje finančního trhu v ČR a jeho postavení v mezinárodních vztazích včetně jednotného finančního trhu EU.
 • Zpracovávání a posuzování stanovisek ke koncepčním materiálům EU a mezinárodních organizací v oblasti finančních trhů.
 • Zpracovávání dopadových a srovnávacích studií v oblasti finančního trhu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.