Přeskočit navigaci

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Činnosti

 • Podílení se na léčbě edukovaných diabetiků.
 • Pořádání seminářů a edukačních soustředění, zejména výuka pacientů vyšetřovat si a hodnotit glykémii (selfmonitoring), upravovat výživové dávky, vypracovávání individuálního pohybového režimu diabetika.
 • Provádění poradenské činnosti, včetně specializovaných oblastí (péče o těhotné s diabetem mellitem, pediatrická poradna).
 • Ve spolupráci s nutričním terapeutem poskytování rad v otázkách výživy.
 • Vyhledávání a označování optimálního místa pro budoucí břišní stomii pod odborným dohledem radiačního fyzika nebo jiné dohlížející osoby na základě indikace lékaře.
 • Vyhledávání známek počátečních komplikací nemoci a kontrolní vyšetření z hlediska kompenzace diabetu.
 • Výuka úpravovy léčby podle výsledků sebekontroly pacientů a provádění případných změn terapie na základě indikace lékaře.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.