Přeskočit navigaci

Referent specialista státní kontroly na finančním trhu

Charakteristika

Referent specialista státní kontroly na finančním trhu vytváří koncepci, politiku a strategii státní kontroly státní podpory v systému stavebního spoření a státního dozoru.

Činnosti

 • Posuzování žádostí stavebních spořitelen o schválení nových všeobecných obchodních podmínek v oblasti stavebního spoření.
 • Příprava podkladů a průběžné sledování závazků a pohledávek ministerstva financí za stavebními spořitelnami a penzijními fondy.
 • Tvorba koncepce a metodiky pro výkon státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.
 • Tvorba koncepce a metodiky pro výkon státního dozoru nad činností penzijních fondů a jejich depozitářů v rozsahu povinností uložených penzijním fondům zákonem, v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku.
 • Tvorba koncepce a politiky finančního trhu v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění.
 • Tvorba koncepce a zajišťování vývoje a optimalizace informačních systémů pro výkon státní kontroly, včetně zajištění výplaty a vracení státního příspěvku.
 • Tvorba koncepce, politiky a strategie státní kontroly v systému stavebního spoření v souvislosti s poskytováním a vracením státní podpory a jejich sbližování s mezinárodními normami včetně systémové koordinace v rámci EU.
 • Tvorba koncepce, politiky a strategie státního dozoru v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a jejich sbližování s mezinárodními normami, včetně systémové koordinace v rámci EU.
 • Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti penzijního připojištění na základě závěrů z kontrol.
 • Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti stavebního spoření na základě závěrů z kontrol.
 • Výkon státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření na místě u provozovatelů stavebního spoření.
 • Výkon státního dozoru dodržování podmínek zákona pro poskytování a vracení státního příspěvku penzijního připojištění v sídle penzijních fondů a dodržování nároků účastníků podle penzijních plánů.
 • Zajišťování kontrolní působnosti ministerstva financí vůči penzijním fondům a zpracovávání návrhů rozhodnutí o uložení vrácení státních příspěvků a o uložení sankcí za porušení předpisů v oblasti penzijního připojištění.
 • Zajišťování kontrolní působnosti ministerstva financí vůči stavebním spořitelnám, zpracovávání návrhů rozhodnutí o uložení vrácení státní podpory a o uložení sankcí za porušení předpisů v oblasti stavebního spoření.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24222 - Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy 00 35 730

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.