Přeskočit navigaci

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro péči i o pacienty ve vybraných klinických oborech poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v jednotlivých klinických oborech podle svého zaměření.

Činnosti

 • Ošetřovatelská péče o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s diabetem mellitem.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s chronickým plicním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním zažívacího traktu.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním
 • Ošetřovatelská péče o pacienty se striemi.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.