Přeskočit navigaci

Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, při péči o novorozence a kojence, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, včetně nedonošených dětí.

Činnosti

  • Poskytování, organizace a metodické řízení ošetřovatelské péče, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, při péči o novorozence a kojence, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, včetně nedonošených dětí.
  • Výkon činnosti sestry pro intenzivní péči u dětí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22214 - Sestry pro pediatrii 27 953 30 869

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.