Přeskočit navigaci

Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu

Charakteristika

Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Aktivní účast v orgánech EU a zahraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (High Level Group for Road Safety Evropské komise, ITF, Vyšegrádská spolupráce).
  • Informační aktivity propagující BESIP.
  • Koncepční, normotvorná a obdobná činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti prevence nehodovosti a výchovy účastníků provozu na pozemních komunikacích k bezpečnému chování.
  • Příprava materiálů pro Radu vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu.
  • Spolupráce s ostatními ústředními orgány státní správy působícími v oblasti prevence dopravních nehod a prostřednictvím regionálních pracovišť se zajišťují preventivní aktivity v regionech, městech a obcích.
  • Stanovení cílů a vyhodnocení opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.
  • Tvorba metodických postupů pro potřeby územních správních úřadů a úřadů samosprávných celků v oblasti vlivu dopravního prostředí na silniční bezpečnost.
  • Tvorba strategických materiálů v oblasti dopravně bezpečnostního plánování.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.