Přeskočit navigaci

Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend

Charakteristika

Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend vykonává koncepční a normotvornou činnost ústředního orgánu státní správy systému dopravně správních agend s celostátní působností, zejména v oblasti přípravy a tvorby obecně závazných právních předpisů a správního řízení.

Činnosti

  • Aplikace mezinárodních dokumentů do vnitrostátního právního řádu, zabezpečuje realizaci mezinárodních dohod a zpracovává odborné podklady pro tvorbu interních právních aktů.
  • Koncepční, normotvorná a obdobná činnost ústředního orgánu státní správy v oblastech systému dopravně správních agend s celostátní působností, zejména v oblasti přípravy a tvorby obecně závazných právních předpisů a správního řízení.
  • Příprava podkladů pro technické normy v silniční dopravě, včetně technických předpisů EU v oblasti dopravního značení.
  • Spolupráce při návrzích komplexních programů a koncepcí na úseku zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
  • Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů v oblasti dopravně správních agend, včetně harmonizace mezinárodních požadavků.
  • Tvorba mezinárodních smluv o vzájemném uznávání řidičských průkazů, včetně výměny vzorů řidičských průkazů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.