Přeskočit navigaci

Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel

Charakteristika

Specialista pro řízení státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel komplexně zajišťuje a realizuje výkon státní správy dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Metodické usměrňování činnosti orgánů státní správy v oblasti zřizování a kontrolní činnosti nad STK a SME a poskytování konzultací a pomoci těmto orgánům při řešení konkrétních věcných a správních problémů.
  • Provádění dohledu dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nad výrobou vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel z hlediska schvalování typu vozidla.
  • Příprava učebních programů pro vzdělávání pracovníků STK a SME a vedení zkušebních komisařů pro přezkušování techniků a mechaniků těchto stanic.
  • Vykonávání funkce správního orgánu v odvolacím řízení.
  • Zpracování a vydávání závazných instrukcí a informací k provádění technických prohlídek a kontroly emisí, činnosti STK a SME.
  • Zpracování metodických postupů pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zkušebních stanic z hlediska schvalování jednotlivě vyrobených, dovezených nebo přestavěných vozidel.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.