Přeskočit navigaci

Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel

Charakteristika

Specialista pro řízení státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel komplexně zajišťuje a realizuje výkon státní správy dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Metodické usměrňování činnosti orgánů státní správy v oblasti zřizování a kontrolní činnosti nad STK a SME a poskytování konzultací a pomoci těmto orgánům při řešení konkrétních věcných a správních problémů.
  • Provádění dohledu dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nad výrobou vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel z hlediska schvalování typu vozidla.
  • Příprava učebních programů pro vzdělávání pracovníků STK a SME a vedení zkušebních komisařů pro přezkušování techniků a mechaniků těchto stanic.
  • Vykonávání funkce správního orgánu v odvolacím řízení.
  • Zpracování a vydávání závazných instrukcí a informací k provádění technických prohlídek a kontroly emisí, činnosti STK a SME.
  • Zpracování metodických postupů pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zkušebních stanic z hlediska schvalování jednotlivě vyrobených, dovezených nebo přestavěných vozidel.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.