Přeskočit navigaci

Specialista technické způsobilosti vozidel

Charakteristika

Specialista technické způsobilosti vozidel pracuje na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje celostátní a mezinárodní systémy schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Koordinace celostátních a mezinárodních systémů schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.
  • Spolupráce na tvorbě mezinárodních dokumentů a jejich aplikace do vnitrostátního obecně závazného právního řádu.
  • Tvorba obecně závazné právní úpravy s nejširšími vnitřními i vnějšími vazbami na další složité a rozsáhlé systémy různých oborů a směrů, zejména mezinárodních vazeb v oblasti vzájemné spolupráce jednotlivých evropských zemí.
  • Zadávání a přebírání výsledků řešení výzkumu a vývoje na úseku zkušebnictví vozidel pro jejich schválení technické způsobilosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.