Přeskočit navigaci

Specialista technické způsobilosti vozidel

Charakteristika

Specialista technické způsobilosti vozidel pracuje na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje celostátní a mezinárodní systémy schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Koordinace celostátních a mezinárodních systémů schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.
  • Spolupráce na tvorbě mezinárodních dokumentů a jejich aplikace do vnitrostátního obecně závazného právního řádu.
  • Tvorba obecně závazné právní úpravy s nejširšími vnitřními i vnějšími vazbami na další složité a rozsáhlé systémy různých oborů a směrů, zejména mezinárodních vazeb v oblasti vzájemné spolupráce jednotlivých evropských zemí.
  • Zadávání a přebírání výsledků řešení výzkumu a vývoje na úseku zkušebnictví vozidel pro jejich schválení technické způsobilosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.