Přeskočit navigaci

Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči o děti zaměřenou na posilování zdravého psychického, somatického i sociálního vývoje, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů.

Činnosti

 • Bez indikace metodické vedení a organizace výchovné péče o děti do 3 let věku.
 • Doporučování úpravy prostředí, vhodných hraček a výchovných pomůcek.
 • Poskytování, organizování a metodické řízení ošetřovatelské péče, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, při péči o děti zaměřenou na posilování zdravého psychického, somatického i sociálního vývoje.
 • Vypracovávání programů výchovné péče a výchovných zaměstnání.
 • Zajišťování odborného poradenství pro děti se zdravotním znevýhodněním.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22214 - Sestry pro pediatrii 27 953 30 869

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.