Přeskočit navigaci

Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči o děti zaměřenou na posilování zdravého psychického, somatického i sociálního vývoje, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů.

Činnosti

 • Bez indikace metodické vedení a organizace výchovné péče o děti do 3 let věku.
 • Doporučování úpravy prostředí, vhodných hraček a výchovných pomůcek.
 • Poskytování, organizování a metodické řízení ošetřovatelské péče, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, při péči o děti zaměřenou na posilování zdravého psychického, somatického i sociálního vývoje.
 • Vypracovávání programů výchovné péče a výchovných zaměstnání.
 • Zajišťování odborného poradenství pro děti se zdravotním znevýhodněním.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22214 - Sestry pro pediatrii 27 953 30 869

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.